Nhìn nhận vấn đề theo quan điểm của người khác

Nhìn nhận vấn đề theo quan điểm của người khác

  Đắc Nhân Tâm
  #17 - Thành thật nhìn nhận vấn đề theo quan điểm của người khác
  ❤️ Dale Carnegie ❤️

  Bài viết khác
  Giúp người khác có được cái họ muốn

  Giúp người khác có được cái họ muốn

  Bạn có thể có mọi thứ mình muốn trong cuộc sống nếu sẵn sàng giúp người khác có được cái họ muốn. Zig Ziglar
  Xem thêm
  Suy nghĩ tích cực

  Suy nghĩ tích cực

  Một khi bạn thay thế những suy nghĩ tiêu cực bằng những suy nghĩ tích cực, bạn sẽ bắt đầu nhận được những kết quả tích cực. Willie Nelson
  Xem thêm
  Hãy cầu xin bằng tất cả niềm tin

  Hãy cầu xin bằng tất cả niềm tin

  Hãy xin, bạn sẽ được; hãy tìm bạn sẽ gặp; hãy gõ và cửa sẽ mở. Matthew 7:7
  Xem thêm
  Bạn chính là những gì bạn nghĩ

  Bạn chính là những gì bạn nghĩ

  Nghĩ đến điều lành, điều lành sẽ tới. Nghĩ đến điều dữ, điều dữ sẽ theo. Bạn chính là những gì bạn nghĩ. Joseph Murphy
  Xem thêm
  Tập trung vào trường năng lượng bên trong bạn

  Tập trung vào trường năng lượng bên trong bạn

  Bất kỳ lúc nào bạn cần một câu trả lời, giải pháp hay sáng kiến, bạn hãy ngừng suy nghĩ một lát bằng cách tập trung vào trường năng lượng bên trong bạn. Khi bạn suy nghĩ trở lại, bạn sẽ thấy nó mới mẻ và đầy sáng tạo. Eckhart Tolle
  Xem thêm
  Thời gian xác định cho mục tiêu

  Thời gian xác định cho mục tiêu

  Nếu bạn cho mình 30 ngày để dọn dẹp nhà cửa, bạn sẽ mất 30 ngày. Nhưng nếu bạn cho mình 3 giờ, bạn sẽ mất 3 giờ. Điều tương tự cũng áp dụng cho mục tiêu, tham vọng và kế hoạch của bạn. Elon Musk
  Xem thêm
  Tình yêu thương

  Tình yêu thương

  Hãy cho mọi người những gì tốt nhất mà bạn có, cả những khi bạn có thể bị tổn thương. Mẹ Teresa
  Xem thêm
  Quẳng gánh lo đi và vui sống

  Quẳng gánh lo đi và vui sống

  Hãy đóng chặt những cánh cửa nặng nề dẫn đến quá khứ và tương lai. Hãy sống với ngày hôm nay, tận dụng tối đa 24 giờ quý giá của một ngày Dale Carnegie
  Xem thêm
  Lòng kiên trì

  Lòng kiên trì

  Có công mài sắt có ngày nên kim Tục ngữ
  Xem thêm
  Trở thành người chân thành uy tín

  Trở thành người chân thành uy tín

  Con người không trung tín thì không thể đứng trên đời này. Thừa Di
  Xem thêm
  Zalo
  Hotline tư vấn miễn phí: 0913163158