Hãy nỗ lực cải thiện bản thân

Hãy nỗ lực cải thiện bản thân

  Hãy nỗ lực 🔑cải thiện bản thân nhiều hơn nỗ lực làm công việc của mình. GIÀU CÓ 💰 không phải thứ bạn chạy theo, mà là thứ bạn hút về phía mình.

  ❤ Jim Rohn ❤️

   

  Bài viết khác
  Bạn chính là những gì bạn nghĩ

  Bạn chính là những gì bạn nghĩ

  Nghĩ đến điều lành, điều lành sẽ tới. Nghĩ đến điều dữ, điều dữ sẽ theo. Bạn chính là những gì bạn nghĩ. Joseph Murphy
  Xem thêm
  Tập trung vào trường năng lượng bên trong bạn

  Tập trung vào trường năng lượng bên trong bạn

  Bất kỳ lúc nào bạn cần một câu trả lời, giải pháp hay sáng kiến, bạn hãy ngừng suy nghĩ một lát bằng cách tập trung vào trường năng lượng bên trong bạn. Khi bạn suy nghĩ trở lại, bạn sẽ thấy nó mới mẻ và đầy sáng tạo. Eckhart Tolle
  Xem thêm
  Thời gian xác định cho mục tiêu

  Thời gian xác định cho mục tiêu

  Nếu bạn cho mình 30 ngày để dọn dẹp nhà cửa, bạn sẽ mất 30 ngày. Nhưng nếu bạn cho mình 3 giờ, bạn sẽ mất 3 giờ. Điều tương tự cũng áp dụng cho mục tiêu, tham vọng và kế hoạch của bạn. Elon Musk
  Xem thêm
  Tình yêu thương

  Tình yêu thương

  Hãy cho mọi người những gì tốt nhất mà bạn có, cả những khi bạn có thể bị tổn thương. Mẹ Teresa
  Xem thêm
  Quẳng gánh lo đi và vui sống

  Quẳng gánh lo đi và vui sống

  Hãy đóng chặt những cánh cửa nặng nề dẫn đến quá khứ và tương lai. Hãy sống với ngày hôm nay, tận dụng tối đa 24 giờ quý giá của một ngày Dale Carnegie
  Xem thêm
  Lòng kiên trì

  Lòng kiên trì

  Có công mài sắt có ngày nên kim Tục ngữ
  Xem thêm
  Trở thành người chân thành uy tín

  Trở thành người chân thành uy tín

  Con người không trung tín thì không thể đứng trên đời này. Thừa Di
  Xem thêm
  Trở thành người có trí tuệ

  Trở thành người có trí tuệ

  Trí tuệ quan trọng đối với linh hồn cũng giống như sức khoẻ quan trọng đối với cơ thể. La Rochefoucauld
  Xem thêm
  Kiên trì học tập

  Kiên trì học tập

  Không sợ học không thành tài mà chỉ sợ tấm lòng không đủ chân thành. Tục ngữ
  Xem thêm
  Thay đổi chính bản thân mình

  Thay đổi chính bản thân mình

  Để hấp dẫn những mẫu người hấp dẫn, bạn phải là một người hấp dẫn. Để hấp dẫn những người có sức mạnh, bạn phải là một người có sức mạnh. Để hấp dẫn những người trung thành, bạn phải là một người trung thành. Thay vì tìm kiếm những người như thế, hãy thay đổi chính bản thân mình và rồi bạn sẽ hấp dẫn họ Jim Rohn
  Xem thêm
  Zalo
  Hotline tư vấn miễn phí: 0913163158