Bước đầu tiên: Thiết lập mục tiêu

Bước đầu tiên: Thiết lập mục tiêu

  🔑 Thiết lập mục tiêu 🎯 là bước đầu tiên để biến điều không thể thành có thể

  ❤ Tony Robbins  ❤️

  Bài viết khác
  Chọn bạn: cùng suy nghĩ, óc rung động cao và thực sự muốn giúp bạn

  Chọn bạn: cùng suy nghĩ, óc rung động cao và thực sự muốn giúp bạn

  Hãy vây quanh bạn với những người có cùng suy nghĩ, có óc rung động cao, những người thực sự muốn giúp bạn. Bob Proctor
  Xem thêm
  Hãy đặt dòng tiền gắn liền lợi nhuận

  Hãy đặt dòng tiền gắn liền lợi nhuận

  Nếu bạn muốn tăng trưởng ổn định và vững chắc, bạn cần phải sắp đặt và tạo ra lợi nhuận chứ đừng để lợi nhuận tạo ra bạn. Hãy đặt dòng tiền gắn liền lợi nhuận. Mike Michalowicz
  Xem thêm
  Ước mơ luôn góp phần tạo dựng nên tương lai

  Ước mơ luôn góp phần tạo dựng nên tương lai

  Ước mơ luôn góp phần tạo dựng nên tương lai. Dù hôm nay có bị xem là điều không tưởng nhưng ngày mai nó sẽ trở thành hiện thực. Victor Hugo
  Xem thêm
  Hãy học người giởi hơn

  Hãy học người giởi hơn

  Chúng tôi không thuê người thông minh để yêu cầu họ làm việc gì. Chúng tôi thuê người thông minh để họ chỉ cho chúng tôi biết nên làm cái gì. Steve Jobs
  Xem thêm
  Thành công: Nuôi dưỡng, phát triển và cải thiện quan hệ

  Thành công: Nuôi dưỡng, phát triển và cải thiện quan hệ

  Người thành công nuôi dưỡng, phát triển và cải thiện quan hệ với những người có chí hướng thành công khác và hạn chế tiếp xúc với người độc hại. Thomas C. Corley
  Xem thêm
   Thái độ đúng đắn dẫn lối tới thành công

  Thái độ đúng đắn dẫn lối tới thành công

  Tình thế bức bách + Thái độ tiêu cực = Tội ác Tình thế bức bách + Thái độ tích cực = Động lực để thành công W. Clement Stone
  Xem thêm
  Làm gương

  Làm gương

  Điều mà trẻ em cần là tấm gương sáng, chứ không phải lời phê bình. Rupuny
  Xem thêm
  Trẻ con tìm thấy tất cả ở nơi chẳng có gì

  Trẻ con tìm thấy tất cả ở nơi chẳng có gì

  Trẻ con tìm thấy tất cả ở nơi chẳng có gì; còn người lớn chẳng tìm được gì trong tất cả. Giacomo Leopardi
  Xem thêm
  Con trẻ dạy cho ta biết ý nghĩa của toàn bộ cuộc sống

  Con trẻ dạy cho ta biết ý nghĩa của toàn bộ cuộc sống

  Trong khi chúng ta cố dạy tất cả con cái về cuộc sống, con trẻ của chúng ta lại dạy cho ta biết ý nghĩa của toàn bộ cuộc sống. Angela Schwindt
  Xem thêm
  Thành công: Hợp tác cùng tiến về phía trước

  Thành công: Hợp tác cùng tiến về phía trước

  Nếu tất cả mọi người cùng nhau tiến về phía trước, thì thành công sẽ tự nó đến. Henry Ford
  Xem thêm
  Zalo
  Hotline tư vấn miễn phí: 0913163158